Site Overlay

Lejebetingelser

Betaling Privat
Når vi har indgået en aftale om leje af vores maskiner, så sender vi dig en faktura. Med mindre andet aftales skal faktura betales snarest muligt for,at gøre aftalen vi har indgået bindende.

Når du indbetaler faktura bekræfter du samtidigt, at du har læst og acceptere vores lejebetingelser. Hvis du ikke kan acceptere dem, skal du kontakte os inden du indbetaler din faktura.


Rengøring
Hvis det lejede udstyr ikke er rengjort inden det afhentes/returneres. Koster det lejer 200 kr. inklusiv moms pr. maskine/enhed, der efterfølgende skal rengøres af torps Dinner.

Til alle maskiner medfølger der en vejledning, i korrekt rengøring. Det skal forventes det tager ca. 30 min at rengøre 1 maskine/enhed.


Lejers ansvar
Lejer er ansvarlig for, at det lejede er forsikret mod tyveri, brand og hærværk i hele perioden fra levering til afhentning.

Lejer er endvidere ansvarlig for, at det lejede udstyr er korrekt sat op. Det vil sige at alle maskiner skal jordes. 220 volt stik uden 3. ben til jord, sker udelukkende på lejers eget ansvar. Både for skade på det lejede udstyr samt evt. følgeskader der måtte opstå på andet materiel og evt.  personskade.

Ved skade påført det lejede udstyr, er lejer erstatningspligtig for hvad det måtte koste at udbedre skaden. Koster det mere end 65% af en maskines ny pris at udbedre skaden, erklæres maskinen for totalskadet. Og Lejer skal erstatte skaden, med en ny maskine.


Afbestilling
Ved afbestilling mindre end 14 dage før, så koster det 20% af det fakturrede i afbestilling dog minimum 300 kr. Det fulde beløb kan returneres hvis de bestilte maskiner udlejes til anden side, hvor du skulle have brugt dem. Ved afbestilling, returneres dit tilgodehavende først 2 bankdage efter du ville have haft lejet maskinerne.

For sen returnering
Ved for sen returnering af lejede maskiner og aktiviteter, påregnes leje for nyt døgn. Leje for nyt døgn er de gældende listepriser på de enkelte maskiner og aktiviteter.

Depositum
Depositum er hos os 1000 kr. pr. maskine, beløbet betales ved afhentning af maskinen. Sidste frist for betaling fremgår af din faktura.

Depositum tilbage betales efter det lejede udstyr er returneret i fejlfri og rengjort stand. Det vil sige, at det lejede afleveres i den tilstand det er leveret i. Både funktionsmæssigt og i rengjort stand.


Torps Dinners ansvar
Det er Torps Dinner´s ansvar at sørge for, at det lejede udstyr er funktionsdygtigt ved levering.

Det er Torps Dinner´s ansvar, at udbedre skader for egen regning der skyldes slidtage og korrekt anvendelse.

Skulle Torps Dinner ikke være i stand til at opfylde den indgåede aftale, er Torps Dinner berettiget til via evt. samarbejdspartner at opfylde den indgåede aftale. Er Torps Dinner stadig ikke i stand til at levere det aftalte, er Torps Dinner erstatningspligtig overfor evt. tab lejer måtte have lidt. En evt. erstatning kan dog ikke overstige, den aftalte leje på de lejede maskiner. Herudover skal Torps Dinner tilbageføre, en evt. forudbetaling senest 3 bankdage efter det står klart, at den indgåede aftale ikke kan overholdes.


Faktureringsbetingelser erhverv

Hos Torps Dinner anvender vi eget faktureringssystem som understøtter en for os så optimal fakturerings kørsel og opfølgning som muligt. Dette for at minimere  omkostninger i administrationen.

Som standard faktureres 50% forud og rest 8 dage efter endt arrangement.

Vi afviger gerne for at opfylde erhvervskunders særlige ønsker om betalingsfrister og udformning af faktura. Men i det omfang det øger vores kreditomkostninger og tid til administration, så tillægges dette til faktura.